ว่าด้วยเรื่องกามสูตร กามสูตร 64 ท่า ตอนที่ 1

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 · Posted in , ,


กามสูตร เป็นคัมภีร์อินเดียสมัยโบราณ ว่าด้วยเพศศึกษา และพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ เขียนโดยวาตสยายน (วาต-สยา-ยะ-นะ) โดยมีชื่อเต็มว่า "วาตฺสฺยายน กาม สูตฺร" (คัมภีร์ว่าด้วยความรักของวาตสยายน) นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในด้านสังคมวิทยา และแพทยศาสตร์ วาตสยายนเชื่อว่าเรื่องเพศนั้นไม่ใช่สิ่งผิด แต่การกระทำที่ผิดศีลธรรมเท่านั้นที่เป็นบาป

       คัมภีร์กามสูตร เป็นคำสอนสำหรับหญิงชายที่ให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอย่างครบถ้วน และละเอียดอย่างน่าพิศวง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงศีลธรรมและการปฏิบัติทางเพศในอินเดียสมัยนั้น


ว่าด้วยเรื่องกามสูตร กามสูตร 64 ท่า ตอนที่ 2

มาดูต่อจากตอนที่แล้วค่ะ เรื่องของคัมภีร์ กามสูตรสมัยอินเดียสมัยโบราณ ว่าด้วยเพศศึกษา และพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ ที่มีความสำคัญในด้านสังคมวิทยา และแพทยศาสตร์ เขียนโดยวาตสยายน ซึ่งเชื่อว่าเรื่องเพศนั้นไม่ใช่สิ่งผิด แต่การกระทำที่ผิดศีลธรรมเท่านั้นที่เป็นบาป

ท่าเปิดซิง ท่าร่วมรักครั้งแรก

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 · Posted in

เมื่อคุณร่วมรักกับคนรักเป็นครั้งแรก ท่าร่วมรักครั้งแรก
ให้ผู้หญิงอยู่ด้านบนจะเป็นการดีที่สุด
เพราะว่า การมีเซ็กส์ครั้งแรก ผู้หญิงจะเจ็บกว่าผู้ชายมาก

sex-position-The-Lazy-Man_0.jpg (320×192)

ถ้าผู้หญิงอยู่ด้านบน เธอจะควบคุมจังหวะ จุดเคลื่อนไหวได้ถูกจุดกว่า

พอเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยไปต่อ จะนอน นั่ง ยืน ตะแครง ไถนา หรือซุปเปอร์แมน ก็สุดแล้วแต่